Processkartläggning

Vad är processkartläggning

Processkartläggning är ett verktyg för att dokumentera ett företags affärsverksamhet, från en enda process eller arbetsström till end-to-end-processer.

Nyttan med processkartläggning

Processkartläggningen ger en ett flödesschema med tillhörande förklaring av hur en affärsprocess fungerar samt de steg och resurser som krävs för utförande. Att dokumentera en enda process hjälper företaget att förstå viktiga steg och resurser inom en specifik arbetsström. Att dokumentera helhetsprocesser ger en komplett bild av driftsmiljön inklusive beroenden mellan processer och avdelningar.

Vårt erbjudande

Strukturkonsult hjälper er att genomföra processkartläggning samt skapa flödesschema.