Ekonomistyrning

Konkreta och mätbara mål

För att säkerställa att ni följer den fastlagda planen behöver bolaget styras genom konkreta och mätbara mål. Dessa mål säkerställer att bolaget följer sin långsiktiga plan. För att beslut ska fattas med hjälp av väl underbyggda underlag krävs att bolaget stödjer sig på bland annat väl utarbetade kalkyler och har struktur på sitt arbete.

Vi hjälper dig att ta fram konkreta och mätbara mål anpassade just för er.

Målstyrning

Strukturkonsult hjälper till att skapa förutsättningar för målstyrning t.ex. intern struktur, administrativa rutiner och ekonomiska styrdokument.

Vi hjälper er att ta fram tydliga ekonomiska mål och nyckeltal anpassade för er verksamhet. Med hjälp av era siffror och vår kunskap analyserar vi din verksamhet.

Utveckla ert bolag

Ekonomistyrningstjänsten innebär att vi är med vid uppbyggnaden av ekonomistyrningskedjan från planering/budget till uppföljning. Därefter följer vi verksamheten, pekar på de ekonomiska riskerna och tar fram beslutsunderlag som gör att ni kan utveckla ert bolag.

En förutsättning för att upptäcka avvikelser mot det planerade är att man kontinuerligt mäter utvecklingen.