Vi hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom att skapa ordning och reda

Kontakta oss

Affärssystem

Vi hjälper företag och företagsledning att upphandla, implementera, anpassa och utbilda medarbetarna i elektronisk tidrapporterings- & projekthanteringsprogram.

Affärsutveckling

Som företagsledare är det många olika områden du skall behärska: Ekonomi, omvärldsbevakning, affärsutveckling, personalfrågor, försäljning och produktionsplanering. Vi hjälper dig att ta fram rätt beslutsunderlag och utveckla rätt rutiner för effektiv uppföljning och styrning. Vi kan göra relevanta jämförelser i din bransch och ger löpande rådgivning som möjliggör långsiktig utveckling och lönsamhet.

Struktur

Struktur, d.v.s. ordning och reda, ökar förutsättningarna att hitta vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns i verksamheten. Ordning och reda handlar om att skapa effektiva rutiner. När ordningen blir bättre är det lättare att hitta t.ex. material och verktyg. Detta ger effektivare processer. Framstegen kommer succesivt, vecka för vecka, månad för månad.

Processkartläggning

Processkartläggning är ett verktyg för att dokumentera och visualisera företagets verksamhet, från en enda process eller arbetsström till end-to-end-processer. Resultatet av processkartläggningen ger ett flödesschema med beskrivning av vad som händer vid respektive processteg och är en kärnkomponent i företagets initiativ för förbättrade processer.

Ekonomistyrning

Vi hjälper er att ta fram tydliga ekonomiska mål och nyckeltal anpassade för er verksamhet. Med hjälp av era siffror och vår kunskap analyserar vi er verksamhet.

Vill du veta mer?