Affärsutveckling

Långsiktig utveckling och lönsamhet

Som företagsledare är det många olika områden du skall behärska: Ekonomi, omvärldsbevakning, affärsutveckling, personalfrågor, försäljning och produktionsplanering.

Vi hjälper dig att ta fram rätt beslutsunderlag och utveckla rätt rutiner för effektiv uppföljning och styrning.

Vi kan göra relevanta jämförelser i din bransch och ger löpande rådgivning som möjliggör långsiktig utveckling och lönsamhet.

Affärsplan

Med genomtänkt affärsplan kan du styra ditt företag mot framgång. En bra affärsplan är konkret, underbyggd av fakta, realistisk och lättbegriplig. Den berättar hur ditt företag ska drivas så att önskade mål uppnås.

Vi ger dig råd om hur du kan utveckla ditt företag och få det att växa. Med en genomtänkt plan för dina affärer är du förberedd den dag det är dags att ta nästa steg i ditt företagande.

Vi kan stötta dig med investeringsplan, -kalkyler och ansökningshandlingar till myndigheter.

 

Interimsuppdrag inom ledning/ekonomi

När en verksamhet går in i en oplanerad förändring kan Strukturkonsult gå in under en kortare period för att avlasta verksamheten, den ordinarie chefen och/eller tillgodose dess behov. Kanske kan det handla om en känslig situation som bäst löses med extern hjälp. Det kan också finnas behov av en tidsbestämd ökning av resurser.