Om strukturkonsulten

Långsiktig utveckling och lönsamhet

Jag heter Johan Häggström och driver sedan 2014 bolaget ”Strukturkonsult Norr AB” där jag arbetar som konsult och rådgivare inom affärsutveckling, ekonomistyrning, strukturfrågor samt ordning och reda.

Struktur, ordning och reda

Jag jobbar med att skapa struktur och ordning och reda åt företag och dess företagsledning.

Allt från att skapa företagsanpassade mappstrukturer på filserver till att effektivisera företagens affärs- och administrativa processer. Jag skapar lathundar, manualer och rutiner för att öka effektiviseringen hos företag. Jag är dessutom utbildad inom LEAN och genomför 5S-utbildningar hos mina kunder.

Affärsutveckling

Jag har bred erfarenhet av strategiskt arbete. Jag utvecklar företag genom framtagande av strategiska dokument (såsom affärsplan, marknadsplan och budget), bistår med struktur- och ekonomistyrningsledning vilket hjälper företagsmekanismer att fungera.

Ekonomistyrning

Jag har jobbat som extra resurs t.ex. VD, inhyrd ekonomichef eller controller där jag tillsammans med företagsledningen leder och utvecklar företagets processer. Gemensamt för de flesta av mina uppdrag är att genomföra ekonomiska analyser åt företagsledning samt, genom rapporter och presentationer, visualisera mina slutsatser genom bilder och diagram. Mina kunskaper inom bokföring och redovisning har gjort att jag ofta hjälper kunder med strategisk ekonomistyrning.

Erfarenhet

Min erfarenhet från 15 år i bank, ekonomichef i privatägda bolag, grundare av nya bolag, försäljning och fusion av bolag, VD, styrelseledamot och marknadschef, ger mig en bred erfarenhet och förståelse för olika situationer och olika processer.