Struktur

Hitta förbättringsområden

Struktur, d.v.s. ordning och reda, ökar förutsättningarna att hitta vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns i verksamheten.

Ordning och reda handlar om att skapa effektiva rutiner.

När ordningen blir bättre är det lättare att hitta t.ex. material och verktyg. Detta ger effektivare processer. Framstegen kommer succesivt, vecka för vecka, månad för månad.

Vår metod – Strukturmetoden

Vår erfarenhetsbaserade metod, Strukturmetoden, är en metod för effektivisering av företagets verksamhet och som leder till mätbara förändringar av produktivitet och kvalitet.

Metoden är ett verktyg som på ett konkret och mätbart sätt hjälper företaget att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och bättre arbetsmiljö.

Metoden anpassas efter företagets verksamhet och marknadsstrategi och ger bl.a:

  • Ökad lönsamhet
  • Mätbara förbättringar
  • Högre effektivitet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Ökad trivsel
  • Ökat engagemang hos medarbetarna
  • God inledning på Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM