Vad vi gör

Ekonomistyrning

För att säkerställa att ni följer den fastlagda planen behöver bolaget styras genom konkreta och mätbara mål. Dessa mål säkerställer att bolaget följer sin långsiktiga plan.

Läs mer om ekonomistyrning >

Affärsutveckling

Som företagsledare är det många olika områden du skall behärska: Ekonomi, omvärldsbevakning, affärsutveckling, personalfrågor, försäljning och produktionsplanering.

Vi hjälper dig att ta fram rätt beslutsunderlag och utveckla rätt rutiner för effektiv uppföljning och styrning.

Läs mer om Affärsutveckling >

DIGITALISERING AV PROJEKTLEDNING
OCH TIDRAPPORTERING

Vi hjälper företag och företagsledning att upphandla, implementera, anpassa och utbilda medarbetarna i elektronisk tidrapporterings- & projekthanteringsprogram.

Läs mer om digitalisering >

Struktur

Struktur, d.v.s. ordning och reda, ökar förutsättningarna att hitta vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns i verksamheten.

Ordning och reda handlar om att skapa effektiva rutiner.

När ordningen blir bättre är det lättare att hitta t.ex. material och verktyg. Detta ger effektivare processer. Framstegen kommer succesivt, vecka för vecka, månad för månad.

Läs mer om struktur ><