"Dina nuvarande omständigheter avgör inte hur långt du kan gå, de bestämmer endast var du börjar"

-Nido Qubeln
 

Vad vi gör


Vi hjälper företag att effektivisera sin ekonomistyrning med hjälp av nyckeltal, affärssystem och struktur.

EKONOMISTYRNING

Vi hjälper er att ta fram tydliga ekonomiska mål och nyckeltal anpassade för er verksamhet. Med hjälp av era siffror och vår kunskap analyserar vi er verksamhet.

Läs mer om ekonomistyrning >

Affärsutveckling

Som företagsledare är det många olika områden du skall behärska: Ekonomi, omvärldsbevakning, affärsutveckling, personalfrågor, försäljning och produktionsplanering.

Vi hjälper dig att ta fram rätt beslutsunderlag och utveckla rätt rutiner för effektiv uppföljning och styrning.

Vi kan göra relevanta jämförelser i din bransch och ger löpande rådgivning som möjliggör långsiktig utveckling och lönsamhet.

Läs mer om affärsutveckling >

Projektledning
& tidrapportering

Vi hjälper företag och företagsledning att upphandla, implementera, anpassa och utbilda medarbetarna i elektronisk tidrapporterings- & projekthanteringsprogram.

Läs mer om projektledning
& tidrapportering
>

Struktur

Struktur, d.v.s. ordning och reda, ökar förutsättningarna att hitta vad som är bra samt vilka förbättringsområden som finns i verksamheten.

Ordning och reda handlar om att skapa effektiva rutiner.

När ordningen blir bättre är det lättare att hitta t.ex. material och verktyg. Detta ger effektivare processer. Framstegen kommer succesivt, vecka för vecka, månad för månad.

Läs mer om struktur >